22/3/12

Εφοδιαστικές Αλυσίδες Τροφίμων

Παλιές και Νέες Μέθοδοι - Προβλήματα και Νέες Προοπτικές 

Τρίκαλα Ημαθίας, 24 Μαρτίου 2012

Περισσότερα Αφίσα & Πρόσκληση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου