20/5/12

Τα Οφέλη των ΑΠΕ για την Ελλάδα

"Η σύγχρονη προβληματική στον τομέα της ενέργειας εστιάζεται στα μειωμένα ενεργειακά αποθέματα και τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις. Οι ενεργειακές εξελίξεις προκαλούν γεωπολιτικές και οικονομικές κρίσεις στον παγκόσμιο χώρο, καθώς όλες οι χώρες επιδιώκουν την εξασφάλιση ενεργειακών πόρων, την οποία δυσκολεύει η γεωγραφικά άνιση κατανομή τους. Ειδικά για τον ευρωπαϊκό χώρο, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η ωρίμανση των νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν άμεσες προτεραιότητες.

. . . ο ελληνικός ενεργειακός τομέας χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, χαμηλή αποδοτικότητα των καυσίμων, χαμηλή παραγωγικότητα, ένα υψηλού κόστους ενεργειακό μείγμα, αλλά και μια μειωμένη εξωστρέφεια του κλάδου. Για τον λόγο αυτό, οι επενδύσεις στην ενέργεια μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη στη χώρα μέσω των εξαγωγών και να επιτρέψουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές, με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση της παρούσας κατάστασης, εστιάζονται σε τρεις τομείς: στις υποδομές, στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και στη λειτουργικότητα της αγοράς φυσικού αερίου. Η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευθεί τη σημαντική γεωγραφική της θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και να αναπτύξει μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών, αλλά και ένα ευρύτερο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνεργασία με τη γειτονική Ιταλία, έχει επίσης τη δυνατότητα να αναπτύξει τα οφέλη των αγωγών φυσικού αερίου, διασυνδέοντας το ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου με το ιταλικό μέσω της Αδριατικής.

Επιπλέον, ο ελληνικός ενεργειακός τομέας και ειδικά ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών παρουσιάζουν μια μεγάλη δυναμική για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ελλάδα. Οι Έλληνες επενδυτές θα πρέπει να διερευνήσουν τις δυνατότητες κοινοπραξιών με μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλα κράτη-μέλη . . .

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η έξοδος της Ελλάδας από την παρούσα οικονομική κατάσταση είναι εφικτή, αν συνδυαστεί με προγράμματα ενεργειακής πολιτικής που θα προάγουν την ανάπτυξη της οικονομίας, τη χρήση οικονομικά αποδοτικότερων τεχνολογιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας . . . Η θέση αυτή της Ελλάδας στον τομέα του φυσικού αερίου, μεταξύ ενεργειακών πηγών εξ Ανατολής και αγορών προς Δυσμάς, μπορεί να την καταστήσει μείζονα ενεργειακό κόμβο (hub) και να προαγάγει παράλληλα το γεωπολιτικό της βάρος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου