01/10/12

Τουρισμός & Ανάπτυξη

11ο Συνέδριο ΣΕΤΕ

Marketing Greece: 
Αναδεικνύοντας και Προβάλλοντας
την Ποιοτική Ταυτότητα της Σύγχρονης Ελλάδας
 

Αθήνα, 29-30 Οκτωβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου