20/09/12

Διακυμάνσεις στο Κόστος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΕΕ

Το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους φοιτητές παρουσιάζει εντυπωσιακές διαφορές στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα Έκθεση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα υψηλότερα δίδακτρα υπάρχουν στην Αγγλία, στην οποία οι φοιτητές πληρώνουν μέχρι 9 000 λίρες (περίπου 11.500 ευρώ) ανά ακαδημαϊκό έτος, ενώ εννέα χώρες (Aυστρία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Mάλτα, Nορβηγία, ΗΒ (Σκοτία) και Σουηδία) στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρεώνουν δίδακτρα. Οι σκανδιναβικές χώρες είναι συνήθως οι πιο γενναιόδωρες, μολονότι, μετά τη Φιλανδία και τη Σουηδία, και η Δανία καθιέρωσε την εισαγωγή διδάκτρων για διεθνείς φοιτητές. Όλες οι χώρες, εκτός της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, τώρα χρεώνουν δίδακτρα για μη ευρωπαίους φοιτητές.

Πολλές από τις χώρες που δεν χρεώνουν δίδακτρα, όπως η Αυστρία, το ΗΒ (Σκοτία) και οι σκανδιναβικές χώρες, παρέχουν επίσης γενναιόδωρη οικονομική υποστήριξη στους φοιτητές όπως υποτροφίες και δάνεια σπουδών. Οι πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα και την οικονομική υποστήριξη διατίθενται πλέον εύκολα στο διαδίκτυο για σπουδαστές που επιθυμούν να συγκρίνουν το κόστος της εκπαίδευσής τους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Έκθεση τονίζεται ότι μεγάλες διαφορές υπάρχουν επίσης, όσον αφορά την υποστήριξη των φοιτητών, η οποία είναι γενναιόδωρη στη Γερμανία, στις σκανδιναβικές χώρες και στο ΗΒ, ενώ οι φοιτητές στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Λιθουανία λαμβάνουν περιορισμένη μόνον οικονομική υποστήριξη. Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές όσον αφορά το ποιος δικαιούται υποστήριξη: επιδοτήσεις μπορούν να χορηγηθούν είτε μόνον αν υπάρχει ανάγκη ή διατίθενται εύκολα σε όλους. Τα οικογενειακά επιδόματα και οι φοροαπαλλαγές στους γονείς φοιτητών αποτελούν σημαντικό στοιχείο του συνολικού πακέτου υποστήριξης των φοιτητών στις μισές περίπου χώρες.


Πηγή: www.anko-eunet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου