02/05/13

Προσδοκίες και Απαιτήσεις από την Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

Πανελλήνιος Διαγωνισμός για φοιτητές και σπουδαστές, με αντικείμενο τη συγγραφή εργασίας με θέμα «Προσδοκίες και Απαιτήσεις από την Επιχειρηματική Εξωστρέφεια».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων με την προϋπόθεση να μην έχουν βραβευθεί από το ΕΒΕΑ την τελευταία τετραετία.

Κάθε εργασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 δακτυλογραφημένες σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής βιβλιογραφίας). Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επαρκή τεκμηρίωση της μελέτης (βιβλιογραφία).

Οι εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικό της φοιτητικής ιδιότητας του ενδιαφερομένου, ενώ θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και της 17/05/2013.

Θα απονεμηθούν τρία χρηματικά Βραβεία:
1ο Βραβείο 2.000 Ευρώ,
2ο Βραβείο 1.500 Ευρώ,
3ο Βραβείο 1.000 Ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου