01/08/14

Αριστεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 2014

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θεσμοθετούν και συνδιοργανώνουν ένα νέο ετήσιο θεσμό, ξεκινώντας από το 2014, τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με σκοπό την ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σε τέσσερις τομείς αιχμής:

- Νέες μορφές Ενέργειας και Περιβάλλον,
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας,
- Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία, 
- Βιοτεχνολογία και Υγεία.

Τα Αριστεία στόχο έχουν την επιβράβευση καθώς και προώθηση πρωτότυπων επιχειρηματικών προτάσεων που συμβάλουν:
- Στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες.
- Στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
- Στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
- Στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών. 

Τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε:
- Άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη, προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία,
- Ομάδες φυσικών προσώπων, 
- Νεοσύστατες εταιρίες.

Υποβολή Συμμετοχής έως 15/10/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου