03/10/14

Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Καλλιέργεια, Μεταποίηση, Διασφάλιση Ποιότητας & Προστιθέμενη Αξία

Θεσσαλονίκη, 15-16 Οκτωβρίου 2014

Αθήνα, 17-18 Οκτωβρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου