28/09/15

Αρχιμήδης ΙΙΙ στο ΤΕΙ Λάρισας

Το Έργο "Αρχιμήδης ΙΙΙ στο ΤΕΙ Λάρισας" εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ.

Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού, η προώθηση της εξωστρέφειας των Ελλήνων ερευνητών, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας και η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.

Η υλοποίηση του έργου γίνεται στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Ενικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας και γεωγραφική περιοχή υλοποίησης η περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα επιστημονικά αποτελέσματα των ερευνητικών υποέργων της πράξης "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας" διοργανώνει η Κεντρική Δράση του προγράμματος "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ", στη Λάρισα, στο συνεδριακό κέντρο του κτιρίου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015. Η Ημερίδα απευθύνεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα, σε υποψήφιους διδάκτορες, σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε εργαζόμενους στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα δεν επιβαρύνονται με κόστος συμμετοχής.
Πληροφορίες για την Επιστημονική Ημερίδα:
Δρ. Κορίνα Τσιλίκα, τηλ: 2410684750, email: ktsilika@teilar.gr

Πληροφορίες για τα Ερευνητικά Έργα του «ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου