01/10/15

Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Στο ΤΕΙ ΑΜΘ, στην Καβάλα και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ¨Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα¨

Το ΠΜΣ εκτός από το ανταγωνιστικό του πρόγραμμα σπουδών έχει και αρκετές διεθνείς συνεργασίες. Μία από αυτές είναι και με το Ερευνητικό Κέντρο του CERN (τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών) στην Γενεύη και το οποίο έχουν επισκεφθεί ήδη δύο φορές οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Στην τελευταία επίσκεψη (Μάρτιος 2015) παρακολούθησαν έναν κύκλο μαθημάτων, με τίτλο ¨Επιστήμη, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας¨, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά σε Πανελλήνιο Επίπεδο. 

Τα πλεονεκτήματα του ΠΜΣ είναι:- Απόκτηση πτυχίου σε χρονικό διάστημα 3ων Εξαμήνων.

- Καινοτόμες δράσεις μέσω της διοργάνωσης Ημέρας Καριέρας.

- Διακεκριμένοι ομιλητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και του CERN.
- Δυνατότητα εκπόνησης μεταπτυχιακών διατριβών στο εξωτερικό. 
- Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο CERN (European Organization for Nuclear Research) και σε ΑΕΙ του Εξωτερικού.
- Ανάπτυξη των ικανοτήτων και της σκέψης με γνώμονα τον κανόνα “Think Outside The Box”.
- Με γνώμονα την σύντομη χρονική διάρκεια των 3ων Εξαμήνων εξασφαλίζει την απαιτούμενη μοριοδότηση.
- Δυνατότητα απασχόλησης στο ερευνητικό εργαστήριο υψηλής τεχνολογίας Ήφαιστος στο ΤΕΙ ΑΜΘ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου