03/10/10

Σχέδιο Δράσης για Ε&ΤΑ και Καινοτομία

Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχεδίο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (έως 17/10/2010).

Περισσότερα ΓΓΕΤ & opengov & ΕΚΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου