02/11/10

Αποτελέσματα Διαγωνισμού "i-Bank Καινοτομία & Τεχνολογία"

Επιλέχθηκαν είκοσι (20) προτάσεις οι οποίες, μετά τον έλεγχο από την Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας των τυπικών στοιχείων των συμμετεχόντων, προκρίνονται στην Β' Φάση του 1ου Διαγωνισμού "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου