26/01/11

Χρηματοδότηση Έρευνας & Καινοτομίας από ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μέτρα με τα οποία επιδιώκεται να γίνει η συμμετοχή στο ισχύον 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ελκυστικότερη και πιο προσιτή για τους καλύτερους ερευνητές και τις δυναμικότερες από πλευράς καινοτομίας εταιρείες.

Τα μέτρα αυτά βασίζονται στο σχέδιο απλούστευσης που ανακοίνωσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2010 και θα αρχίσουν να ισχύουν αμέσως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου