01/03/11

Φορολογικά Κίνητρα Ευρεσιτεχνιών

Τα κέρδη απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρείς συνεχόμενες χρήσεις και εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού (Ν.3842/2010 - ΦΕΚ Α΄58/23.4.2010).

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου