01/04/11

Κοινά Καινοτομικά Έργα “Innovation Projects”

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας στo πλαίσιο του Δικτύου Συνεργασίας ERA.Νet RUS σας προσκαλεί για την υποβολή των προτάσεών σας στην Προκήρυξη με τίτλο Κοινά Καινοτομικά Έργα “Innovation Projects”.

Το ERA.Net RUS υλοποιείται στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου και στοχεύει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών Ερευνητικών και Τεχνολογικών Προγραμμάτων μεταξύ κρατών της ΕΕ, συνδεδεμένων χωρών και της Ρωσίας με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης ερευνητικής συνεργασίας στην καινοτομία. Οι χώρες που συμμετέχουν στην Προκήρυξη είναι οι Ρωσία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ελβετία και Τουρκία.

Υποβολή προτάσεων έως 15/04/2011 (18:00 ώρα Μόσχας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου