21/03/11

ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000 και είναι ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης, τεχνολογικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργούν σήμερα έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα και σύντομα αναμένεται η ίδρυση και λειτουργία του νέου Ινστιτούτου Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων και Μεθόδων Παραγωγής (ΙΜΠΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου