01/05/11

Μελλοντική Έρευνα της ΕΕ και Προγράμματα Χρηματοδότησης Καινοτομίας

Η Επιτροπή εξέδωσε μια Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: Προς ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία» (COM(2011)48).

Με την παρούσα Πράσινη Βίβλο ξεκινά μια Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη Μελλοντική Έρευνα της ΕΕ και τα Προγράμματα Χρηματοδότησης της Καινοτομίας. Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης θα συμβάλουν στη συνέχεια στην προετοιμασία των επίσημων προτάσεων της Επιτροπής για τα προγράμματα αυτά, τα οποία αναμένεται να εγκριθούν πριν από το τέλος του 2011.

Δημόσια Διαβούλευση έως 20/05/2001.

Περισσότερα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου