14/03/11

Διαθεσιμότητα Προϋπολογισμού στη Δράση E-Security

Υπάρχει διαθεσιμότητα υπολοίπων προϋπολογισμού στη δράση «e-security» στις Περιφέρειες που εντάσσονται στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος) καθώς και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ως αποτέλεσμα, η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» συνεχίζει να υποδέχεται τόσο επενδυτικά σχέδια από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις πιο πάνω Περιφέρειες, όσο και επαναϋποβολή ορθών επενδυτικών σχεδίων από όσες επιχειρήσεις είχαν απορριφθεί στο στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Η Δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχορηγεί με ποσοστό έως και 70% την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων. Χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στις 5.000 ευρώ και το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 70.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου