01/06/11

Ίδρυση Επιχείρησης σε 1 ημέρα και σε 1 σημείο

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας για κάθε μορφής εμπορική εταιρία στη χώρα μας.

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.), αποφέρουν τα εξής οφέλη:
- 1 ημέρα για την ίδρυση επιχείρησης αντί για 38,
- 1 σημείο επαφής για τον πολίτη αντί για 8,
- 1 διαδικασία αντί για 11,
- 5 πληροφοριακά συστήματα Υπουργείων διαλειτουργούν,
- 71 φορείς συνεργάζονται για τη λειτουργία της ΥΜΣ,
- 61,7% μειώνεται το κόστος σύστασης μιας ΕΠΕ,
- 54,2% μειώνεται το κόστος σύστασης των ΟΕ και ΕΕ,
- 50,2% μειώνεται το κόστος σύστασης μιας ΑΕ.

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενοποιεί:
- 59 μητρώα επιμελητηρίων,
- το μητρώο ΑΕ 54 Νομαρχιών,
- τα βιβλία εταιρειών σε 62 Πρωτοδικεία της χώρας.


Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου