01/10/11

Επενδυτικός Νόμος Ν3908/2011

Οι υποψήφιοι επενδυτές με το καθεστώς του Νέου Επενδυτικού Νόμου (Ν3908/2011) καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους καταρχήν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και κατόπιν στα αρμόδια Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών μέχρι και τις 31/05/2011.

Περισσότερα Ελληνικά & English

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου