09/05/11

Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων ένταξης–χρηματοδότησης έργων για την Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» συνεχίζεται.

Στους πίνακες παρουσιάζονται τα κουπόνια, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις  ανά περιφέρεια, δηλαδή τις 8 περιφέρειες του Στόχου 1 (Αν.Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Β.Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δ.Ελλάδα), οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και τις 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (Αττική, Κ.Μακεδονία, Δ.Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νήσων Ν.Αιγαίου),  οι οποίες χρηματοδοτούνται από ΠΕΠ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου (σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας) είναι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, αναφέρονται στην απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου