01/06/11

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας (ΔΣΚ)

Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας (ΔΣΚ) απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα ελληνικά σχολεία.

Υποστηρίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών. Προωθεί εκπαιδευτικές καινοτομίες στις σχολικές μονάδες και με τη συνεργασία μεταξύ τους, επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πράξης με τρόπο που να αναδεικνύει δημιουργικές μορφές εργασίας και μάθησης στο σχολείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου