28/05/11

Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης

Το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης (ΚΚΚ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που δημιουργήθηκε το 2011, με σκοπό την προώθηση και τη διαχείριση καινοτόμων αποτελεσμάτων των ερευνητικών φορέων της Κρήτης, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα.

Η δημιουργία της έγινε στα πλαίσια του έργου «Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης, με έμφαση στη διαχείριση Φυσικών Πόρων», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και εθνικούς πόρους (50-50%).

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ίδρυση ιδιωτικών εταιριών που θα φέρνουν στην αγορά καινοτόμες λύσεις που διαχειρίζεται το ΚΚΚ.
- Η ουσιαστική μείωση της υποβάθμισης του Περιβάλλοντος λόγω ανθρωπογενών δράσεων στον πρωτογενή τομέα με την υιοθέτηση καινοτόμων και οικονομικών βιώσιμων λύσεων που διαχειρίζεται το ΚΚΚ.
- Η επίδειξη μιας σειράς καινοτόμων λύσεων σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, καθώς επίσης και καινοτόμων υπηρεσιών που αυξάνουν και διαφυλάττουν την ποιότητα των τοπικών προϊόντων.

Η ίδρυση του ΚΚΚ στα Χανιά είναι το πρώτο βήμα και θα βοηθήσει ουσιαστικά στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη δημιουργία ενός Ερευνητικού Τεχνολογικού Πάρκου στα Χανιά σε έκταση της Πολυτεχνειούπολης που έχει ήδη οριοθετηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου