07/06/11

Εικονική Θερμοκοιτίδα Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης

Η Εικονική Θερμοκοιτίδα του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριου του 2011, στα πλαίσια του έργου "Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης" με έμφαση στη διαχείριση φυσικών πόρων. Φιλοξενεί τεχνολογίες που εντάχθηκαν στο έργο αυτό ως δράσεις επίδειξης ενώ είναι ανοικτή στη προσθήκη και νέων τεχνολογιών, αλλά και νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης.
Στόχος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε μελλοντικά να λειτουργήσει μια φυσική Θερμοκοιτίδα στους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο Ακρωτήρι Χανίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου