17/07/11

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011

Το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, παραγωγικούς και ερευνητικούς φορείς, να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς» έως τις 25/07/2011 (δόθηκε παράταση!).

Η πράξη υποστηρίζει την συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, μέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου