14/12/12

"Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας"

Ο αποστολέας / προμηθευτής / πωλητής και ο παραλήπτης / αγοραστής της μεταφερόμενης τεχνολογίας επιδιώκουν την επιτυχή μεταφορά της, για διαφορετικούς όμως λόγους και οι δύο. Ο προμηθευτής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης στην εγχώρια ή διεθνή αγορά, στη διεύρυνση των πωλήσεών του και στην αύξηση των κερδών και των υπόλοιπων οικονομικών μεγεθών του. Ο παραλήπτης έχει ως σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς του, την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του και την αύξηση των οικονομικών του μεγεθών. 

Η πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας απαιτεί στενή συνεργασία των εμπλεκομένων μερών και σωστή εκτίμηση των παραγόντων που την επηρεάζουν. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι απαραίτητες δεξιότητες σε στελέχη κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η παρουσία ενός έμπειρου συμβούλου αρκετές φορές είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά απαραίτητη

Επίσης, η μεταφορά τεχνολογίας πολλές φορές απαιτεί εκτός των άλλων και ειδικές γνώσεις σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης / management και προώθησης προϊόντων / marketing. Αυτές θεωρούνται απαραίτητες στους συμβούλους όταν αυτοί παρεμβαίνουν για να διευκολύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας. Στη θέση του συμβούλου μπορεί να είναι ένας εμπειρογνώμων, ένας τεχνομεσίτης / πράκτορας, ένα κέντρο καινοτομίας ή ένας οργανισμός μεταφοράς τεχνολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου