15/12/12

"Τα Περιφερειακά Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων"

Καινοτομία σημαίνει πρόοδο . . . και η Ελλάδα έχει να επιδείξει πραγματικά επιτυχημένα παραδείγματα στις Περιφέρειές της.

Εάν και τα περιφερειακά προγράμματα καινοτόμων δράσεων αποτέλεσαν μόνο μικρά βήματα προς το μέλλον, το κάθε ένα από αυτά είχε μια ζωτική συνεισφορά στις προσπάθειες που έβαλαν τις περιφέρειες στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσε­ων. Η καινοτομία είναι και θα παραμείνει στο μέλλον η κατευθυντήρια γραμμή των περιφερειών.

Οι στόχοι των Ελληνικών Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Καινοτόμων Δράσεών τους ήταν τόσο διαφορετικοί και ενδιαφέροντες, όσο και η ίδια η χώρα: μια χώρα που περιλαμβάνει ακραίες αντιθέσεις, από τα πιο απομονωμέ­να νησιά, έως μερικές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της Ευρώπης. Ένα από τα δυνατότερα σημεία των Περιφερειακών Προγραμμάτων Καινοτό­μων Δράσεων ήταν το ότι μας επιτρέψαν να κοιτάξουμε πέρα από αυτές τις εμφανείς διαφορές, στις βαθύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες που ενώνουν την Ελλάδα. Επιτρέψαν στους εταίρους να συνεργαστούν ως ίσοι στην ανάπτυξη των περιφερειών και να αναγνωρίσουν ότι πολλά από τα προβλήματα που συναντούν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσα από την κοινή δράση. Τα Περιφερειακά Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων παρείχαν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο και οι δράσεις τους ήταν μια ξεκάθαρη παρουσία­ση της αποτελεσματικότητας αυτής της προσέγγισης.

Έναντι αυτού του υπόβαθρου, το παρών άρθρο επιθυμεί να παρουσιάσει τις επιπτώσεις της - ριζοσπαστικής για την εποχή της - έννοιας της ανάπτυξης πε­ριφερειακών στρατηγικών για την προώθηση της καινοτομίας στις περιφέρειες που κινδύνευαν να μείνουν πίσω. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου