05/08/11

Εκπαίδευση Δημόσιων Φορέων σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρεις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που βελτιώνουν τις συνδιαλλαγές των Επιχειρήσεων με τους Δημόσιους Φορείς παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου. Πρόκειται για τις υπηρεσίες:
- Εγγραφή στο Επιμελητήριο Χίου,
- Λήψη Επιδότησης ως Νέος Αγρότης και
- Αδειοδότηση Μεταποιητικής Επιχείρησης,
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Rural Inclusion, με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Information and Communication Technologies Policy Support Programme" της ΕΕ, για το Επιμελητήριο Χίου.

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες, στα ελληνικά και στα αγγλικά, στον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Χίου (http://www.chioschamber.gr/). Η πλατφόρμα του έργου, στην οποία μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι, διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία και Λετονία), οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την υποστήριξη Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Το υλικό αυτό και τα εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρότυπα για την ανάπτυξη και προσφορά αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιμελητήρια, δήμους και άλλους δημόσιους φορείς της χώρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου