02/11/11

Ημερίδα 7oυ ΠΠ για την Έρευνα της ΕΕ

Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ερευνητικό Δυναμικό & Περιφέρειες της Γνώσης

Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου