20/10/11

Οι Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις αυξάνουν τις Επενδύσεις τους στην Έρευνα

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στις επενδύσεις για την έρευνα θα αυξήσουν περαιτέρω τις εν λόγω επενδύσεις κατά 5% ετησίως από το 2011 έως το 2013, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, κατά μέσο όρο το 27% των ετήσιων πωλήσεών τους προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα, τα οποία διατέθηκαν στην αγορά κατά την τελευταία τριετία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η καινοτομία συμβάλλει στην εμπορική επιτυχία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα στοιχεία που επηρεάζουν θετικά την καινοτομία είναι το έμπειρο προσωπικό, η δημόσια στήριξη με επιχορηγήσεις και φορολογικά κίνητρα, καθώς και η συνεργασία με ερευνητικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σημαντικός αρνητικός παράγοντας για τις επενδύσεις είναι οι δαπάνες επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ο χρόνος που απαιτείται για την διασφάλισή της.

Σύμφωνα με την Επίτροπο για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη Maire Geoghegan-Quinn, η έκθεση είναι ενθαρρυντική για την ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένου ότι η καινοτομία των επιχειρήσεων αποτελεί κινητήριο δύναμη για την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως θα χρειαστεί περαιτέρω αύξηση του ρυθμού αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, τόσο από μεγάλες εταιρείες όσο και από μικρομεσαίες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου