02/11/11

Δημόσια Διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Δημόσια Διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής έρευνας και τον σχεδιασμό του μελλοντικού πολιτικού και χρηματοδοτικού πλαισίου. Η διαβούλευση απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις και όσους εμπλέκονται σε θέματα έρευνας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ξεκίνησε στις 13/09 και θα ολοκληρωθεί στις 30/11/2011.

Η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας έως το 2014 θα οδηγήσει σε μια ενιαία αγορά για τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Η διαβούλευση θα συμβάλει στις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα καθοριστικής σημασίας, όπως η επιστημονική σταδιοδρομία και κινητικότητα, οι ερευνητικές υποδομές, η διασυνοριακή λειτουργία των ερευνητικών φορέων, η διακίνηση της γνώσης, η διεθνής συνεργασία, τα διατομεακά θέματα πολιτικής, κ.λπ. Τα συμπεράσματα θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό τόσο των προτεραιοτήτων για την έρευνα, όσο και των μέτρων υλοποίησής τους.

Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό το ερευνητικό δυναμικό της, ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο κρίσης, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Φιλοδοξία είναι να καταστεί η Ευρώπη το ιδανικό μέρος για την έρευνα και να υποστηρίξει καινοτόμες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στο κομβικό αυτό σημείο για τον επαναπροσδιορισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, η ενεργή συμμετοχή όλων στη διαβούλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Περισσότερα ΕΚΤ & EC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου