12/10/11

Δίκτυο για την ενίσχυση της Καινοτομίας στη Μεσόγειο (CreaMED)

Η ενδυνάμωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στις περιφέρειες της Μεσογείου είναι ο στόχος του ερευνητικού έργου CreaMED, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας "Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-2013" και περιλαμβάνει 11 συνεργάτες - περιφέρειες από 8 διαφορετικές μεσογειακές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κεντρική Μακεδονία μέσω του ΕΚΕΤΑ.
Στόχος του CreaMED είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα καινοτομίας των μεσογειακών χωρών, να μεταφερθούν καλές πρακτικές μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και να διαμορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο πολιτικής και επιχειρήσεων.
Περισσότερα wtmnews.gr & CreaMED

Πηγή: http://www.wtmnews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου