08/12/11

Γυναίκες Μέντορες

Θα βοηθούν γυναίκες επιχειρηματίες να κάνουν το πρώτο βήμα

Eγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 15 Νοεμβρίου, ένα νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεντόρων για την προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Οι μέντορες θα είναι γυναίκες (ή άνδρες) επιχειρηματίες που διαθέτουν προσωπική εμπειρία όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη διαχείριση μιας επιτυχημένης μικρομεσαίας επιχείρησης τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και που έχουν επίγνωση των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους με τις «μαθητευόμενες» τους σε εθελοντική βάση (δηλ. χωρίς αμοιβή). Είναι διαθέσιμοι να τις συναντούν σε τακτά διαστήματα για μια περίοδο τουλάχιστον ενός έτους και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τουλάχιστον δύο «μαθητευόμενες».

Οι Μέντορες πρέπει να συναντούν τις «μαθητευόμενες» επιχειρηματίες σε τακτική βάση και να συζητούν με αυτές θέματα τρέχουσας και στρατηγικής σημασίας που αφορούν τη διαχείριση των εταιρειών των «μαθητευομένων», βοηθώντας τες να διαμορφώσουν και να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και την αναγκαία αυτοπεποίθηση/νοοτροπία. Για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, οι μέντορες δεν επιτρέπεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον στις εταιρείες των «μαθητευομένων».

Το εν λόγω δίκτυο θα καλύπτει 17 χώρες (Αλβανία, Βέλγιο, Ελλάδα, FYROM, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου