10/12/11

Πρακτικές Εφαρμογές των Συστημάτων ΤΠΕ

Για την αειφόρο ανάπτυξη, την ενεργειακή απόδοση και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2011

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου