03/01/12

Η Απώλεια Ψηφιακών Δεδομένων τρομάζει την Ευρώπη

Το 74% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν αισθάνονται σίγουρες αναφορικά με την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων πληροφορικής και την ανάκτηση των δεδομένων τους μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, ενώ περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς (54%) έχασαν δεδομένα ή υπέστησαν διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας «European Disaster Recovery Survey 2011».

Από τα ευρήματα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην εγκατάσταση συστημάτων backup και ανάκτησης δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζουν την συνέχιση της λειτουργίας τους μετά από μια ενδεχόμενη φυσική καταστροφή ή ένα πιο συνηθισμένο περιστατικό αστοχίας των πληροφορικών συστημάτων που διαθέτουν. Οι τρεις πιο συνηθισμένοι λόγοι που οδηγούν σε απώλεια δεδομένων ή διακοπή της λειτουργίας των υποδομών (downtime) είναι η αστοχία υλικού (61%), η διακοπή ρεύματος (42%) και η αστοχία λογισμικού (35%).

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η διακοπή λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων μιας επιχείρησης έχει (μετρήσιμα) αρνητικά αποτελέσματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι η μηδενική παραγωγικότητα των εργαζομένων, η απώλεια εσόδων και οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη προϊόντων. Για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα η αστοχία των συστημάτων πληροφορικής στοίχισε δύο εργάσιμες ημέρες, κατά μέσο όρο. Σε οργανισμό με περίπου 3.000 εργαζομένους αυτό ισοδυναμεί με 28.391 ανθρωποώρες.


Πηγή: http://techit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου