09/01/12

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Για Μελέτη και Πιλοτική Εφαρμογή Χρήσης και Διαχείρισης Εγκυκλοπαιδικού Περιεχομένου σε Ταμπλέτες

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia στα ελληνικά και σε συνέχεια του ανοιχτού Διαγωνισμού Ιδεών για το Σχεδιασμό Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων και Συνοδευτικής Πλατφόρμας διαχείρισης Περιεχομένου, η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται για μελέτης και την ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής χρήσης και διαχείρισης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου σε ταμπλέτες.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 13/01/2012, σε ηλεκτρονική μορφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου