03/02/12

Οι ΜΜΕ Δημιουργούν το 85% των νέων Θέσεων Εργασίας

Το 85% των καθαρών νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ (2002-2010) δημιουργήθηκαν από τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το 67% που είναι το μερίδιο των ΜΜΕ στη συνολική απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η καθαρή απασχόληση στην οικονομία των επιχειρήσεων της ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά, με τη δημιουργία 1,1 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας κατά μέσο όρο ετησίως.

Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα μελέτης σχετικά με την ουσιαστική συμβολή των ΜΜΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Do SMEs create more and better jobs?)

Με 1% ετησίως, η αύξηση της απασχόλησης για τις ΜΜΕ ήταν υψηλότερη απ' ό,τι για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις οποίες η τιμή ήταν 0,5%. Σαφή εξαίρεση αποτελεί ο τομέας του εμπορίου, στον οποίο η απασχόληση στις ΜΜΕ αυξήθηκε κατά 0,7% ετησίως, έναντι 2,2% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στη σημαντική αύξηση των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς των πωλήσεων, της συντήρησης και της επισκευής των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Εντός της τάξης μεγέθους των ΜΜΕ, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερο από 10 εργαζομένους) είναι υπεύθυνες, με 58%, για το υψηλότερο ποσοστό της συνολικής καθαρής ανάπτυξης της απασχόλησης στην οικονομία των επιχειρήσεων.

Δεύτερον, οι νέες επιχειρήσεις (κάτω των πέντε ετών) είναι υπεύθυνες για τη συντριπτική πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας. Οι νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών δημιουργούν περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) των νέων θέσεων εργασίας, ενώ η αντίστοιχη συμβολή των νέων επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών είναι μικρότερη (6%).

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου