01/04/12

Μηχανισμός Αναζήτησης Συνεργασιών Ελλάδας-Κίνας & Ελλάδας-Ισραήλ

Μηχανισμός Αναζήτησης Συνεργασιών Επιχειρήσεων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης της ΓΓΕΤ «Ελλάδα-Κίνα» & «Ελλάδα-Ισραήλ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου