4/4/12

Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων Ν3908/11

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3908/11 (ΠΣΚΕ-Επ) είναι διαθέσιμο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το επενδυτικό τους σχέδιο στο πλαίσιο των Γενικών Καθεστώτων του Ν3908/11 έως και της 30/04/2012.

Μέσω του www.ependyseis.gr και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τις διαδικασίες ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και για τις λεπτομέρειες επιλεξιμότητας δραστηριοτήτων και δαπανών.

Περισσότερα ΑΝΚΟ & ependyseis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου