26/4/12

Η Καινοτομία, Κλειδί για την Ανάπτυξη στην Ελλάδα

". . . Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά μας, πράγμα που μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες οι οποίες επένδυσαν τα μάλα στην έρευνα και την καινοτομία, αντεπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική κρίση. Η καινοτομία δίνει ένα προβάδισμα στις εταιρείες μας, ενώ ενισχύεται και η αύξηση της απασχόλησης σε τομείς που ασχολούνται κατεξοχήν με την έρευνα, όπως οι φαρμακοβιομηχανίες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Αν δεν επενδύσουμε στην έρευνα, δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι στα σοβαρά θέματα που μας επηρεάζουν όλους, όπως η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης ή η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Είναι συνεπώς απαραίτητο να επενδύσουμε περισσότερο στην καινοτομία και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους καινοτόμους μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κάνει και τα δύο.

Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει με την εμπειρία της και ταυτοχρόνως να επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση της έρευνας που παρέχει η ΕΕ . . .

Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες, αλλά πρέπει να ενισχυθεί η καινοτομία στις επιχειρήσεις. Τα ποσά που επενδύουν στην έρευνα ο δημόσιος, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνεπώς, οι Έλληνες ερευνητές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος FP7 . . . 

Δουλεύουμε επίσης με σκοπό να διευκολύνουμε τους ερευνητές μας και ειδικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο πεδίο της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Η Επιτροπή, για παράδειγμα, έχει υποστηρίξει προτάσεις σχετικά με την τυποποίηση, τη βελτίωση της πρόσβασης σε επιχειρηματικό κεφάλαιο και την προστασία του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η εφαρμογή των παραπάνω θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα στην πορεία της καινοτομίας στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή είναι επικεντρωμένη στο να κάνει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, υποστηρίζοντας τις καλύτερες έρευνες και μετατρέποντάς τες σε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε γι’ αυτό τη στήριξη από όλη την Ευρώπη των υπευθύνων φορέων που χαράσσουν πολιτικές και που θα επωφεληθούν από τις προσπάθειές μας. Τότε οι καλύτερες ιδέες θα μπορούν να εφαρμοστούν έτσι ώστε να κάνουμε όντως τη διαφορά στην ήπειρό μας. Μόνο τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει μια Ενωση Καινοτομίας."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου