30/4/12

Μάνατζερ με Όραμα

". . . Η διαχρονική και επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός νέου τύπου μάνατζερ -του επιχειρηματικού μάνατζερ- είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα. Η αναγκαιότητα αυτή πρέπει κυρίως να αναζητηθεί στην αλλαγή της φύσης των στρατηγικών ανάπτυξης που απαιτείται να υιοθετηθούν από τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες.

Χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού μάνατζερ είναι η δυνατότητά του να οραματίζεται, ο προσανατολισμός στη δράση, η ικανότητα του καινοτομείν, η ευελιξία και η αντοχή στην αβεβαιότητα και την πίεση. H χρησιμοποίηση της «έκτης αίσθησης» είναι απαραίτητη ιδιότητα για να διακρίνει o μάνατζερ τις ευκαιρίες.

Η αναζήτηση της «τέλειας πληροφορίας» και η ορθολογισμένη επεξεργασία συνήθως τον οδηγούν στο «να ψάχνει» και όχι στο «να βρίσκει», η καινοτομία είναι τέχνη και επιστήμη που οδηγεί κάποιον να σκέφτεται διαφορετικά, να τολμά, να πρωτοπορεί, να διακινδυνεύει και να ξεφεύγει από το κοπάδι των ανταγωνιστών του. Για παράδειγμα, η βελτίωση της «ωφελιμότητας», που περιμένει ο πελάτης, η διαμόρφωση της τιμής ενός νέου προϊόντος, η μεθοδολογία υποκατάστασης ενός παλαιού κ.λπ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα των μάνατζερ με τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας, την εξασφάλιση κινήτρων και χρηματοδότησης για ανάπτυξη νέων ιδεών, προϊόντων-υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιχειρηματικοί κίνδυνοι και εποχικές διακυμάνσεις, τη συνεργασία με ξένους οίκους για την αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της ίδιας της ονομασίας της επιχείρησης και σε άλλα προϊόντα που θα διαθέτουν σωστό σχεδιασμό και άριστη ποιότητα, τη διευρυμένη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου