23/05/12

Επιτεύγματα Μικροηλεκτρονικής

Παρουσίαση του Προγράμματος
Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών
στη Μικροηλεκτρονική (ΕΕΤΣΣΜ) - Φάση 2

Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου