1/7/12

Στρατηγικές-Μοντέλα Λήψης και Υλοποίησης Αποφάσεων

Σε Συνθήκες Οικονομικής Ύφεσης και Αλλαγών

Αθήνα, 02-03 Ιουλίου 2012

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου