09/06/12

Ψηφιακές Υπηρεσίες Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόσκληση 18.2

Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 18.2 του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε
Ψηφιακές Υπηρεσίες του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων έως 22/06/2012.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου