8/6/12

Δημόσια Πρόσκληση για Εκπόνηση Ερευνητικών Μελετών

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πρωτότυπων ερευνητικών έργων για το έτος 2013, στο πλαίσιο του προγράμματός του «Επιστημονικές Μελέτες».

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν επιστήμονες από όλα τα γνωστικά πεδία ομαδοποιημένα σε 3 βασικές κατηγορίες:
1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
2. Θετικές Επιστήμες,
3. Επιστήμες της Ζωής.

Η χρηματοδότηση θα γίνει βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία κάθε πρότασης και θα μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατον στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€12.000), συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παρακρατήσεων, φόρων, τελών κλπ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος έως την 28η Ιουνίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου