01/11/12

Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Μοχλός Ανάπτυξης

Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου