6/7/12

Επιλογή Επιχειρήσεων για το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Λειτουργία Δικτύου Επιχειρηματικότητας της ΓΣΕΒΕΕ» της πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές Επιχειρήσεις»

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη ενός πανελλαδικού Δικτύου Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τις επιχειρήσεις, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός-στόχος των 175 ωφελουμένων επιχειρήσεων που αφορά το έτος 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου