21/11/12

Αποτύπωση Γνώσεων & Ικανοτήτων των Στελεχών

Που Ασχολούνται με Χρηματοδοτήσεις
Αρχικών Σταδίων & Νέων Επιχειρήσεων
(Venture Capital & Seed Capital)

Κοζάνη, 29 Νοεμβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου