06/11/12

Διοικητική Μεταρρύθμιση

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες
και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως Μοχλός Ανάπτυξης


Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2012

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου