24/12/12

Συνεχίζουν να Επενδύουν στην Έρευνα οι Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

"Μεγάλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ευρώπη εξακολουθούν να επενδύουν στην έρευνα, παρά την οικονομική κρίση . . . Το 2011 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αύξησαν τις σχετικές επενδύσεις τους κατά 8,9%, έναντι 6,1% το 2010. Η αύξηση είναι σχεδόν ισοδύναμη με αυτή των αμερικανικών επιχειρήσεων (9%), υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο (7,6%) και βρίσκεται πολύ υψηλότερα σε σχέση με το ποσοστό των ιαπωνικών επιχειρήσεων (1,7%).

Στις 50 κορυφαίες επιχειρήσεις συγκαταλέγονται 15 εταιρείες από την ΕΕ, 18 από τις ΗΠΑ και 12 από την Ιαπωνία. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, ενώ η Volkswagen, η ευρωπαϊκή επιχείρηση με τις μεγαλύτερες επενδύσεις, κατατάσσεται στην τρίτη θέση, με επενδύσεις που ανέρχονται σε 7,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ, οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την έρευνα στην ΕΕ ανήλθαν στο 2,03% του ΑΕΠ το 2011, από 2,01% το 2010. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών του ιδιωτικού τομέα.

Όσον αφορά τις συνολικές επενδύσεις των επιχειρήσεων για την έρευνα, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα έναντι της ΕΕ, κυρίως λόγω του μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (178,4 δισ. ευρώ έναντι 144,6 δισ. ευρώ). Μεταξύ των 100 κορυφαίων επιχειρήσεων, μεγαλύτερη αύξηση δαπανών για την έρευνα παρουσιάζει ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, με εταιρείες όπως η Huawei (48,4%), η Apple (36,3%) και η STMicroeleectronics (34,5%), καθώς και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ορισμένες εκ των οποίων εδρεύουν στην ΕΕ, όπως η BMW (21,6%) και η Renault (19,4%) . . .

Όσον αφορά την απασχόληση στους τομείς έρευνας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα, η απασχόληση έχει αυξηθεί περισσότερο στους τομείς έντασης έρευνας. Σε δείγμα 815 εταιρειών, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 38% σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, 20% στους τομείς μέσης-υψηλής έντασης και 19% σε τομείς χαμηλής έντασης.

Μια νέα μελέτη υπογραμμίζει επίσης ότι η ΕΕ προσελκύει ξένες επενδύσεις για την έρευνα. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές επιχειρήσεις επενδύουν δεκαπλάσια κεφάλαια στην ΕΕ από ότι στην Κίνα και στην Ινδία. Συγκεκριμένα, αύξησαν τις επενδύσεις τους για έρευνα στην ΕΕ από 12 δισ. δολάρια το 2000 σε 23 δισ. δολάρια το 2008. Γενικότερα, θετικό αντίκτυπο για τις επενδύσεις κορυφαίων επιχειρήσεων έχουν οι δημόσιες επενδύσεις, τα φορολογικά κίνητρα, οι εθνικές επιχορηγήσεις, η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο."


Πηγή: www.ekt.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου