29/12/12

Νέες Δεξιότητες - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενδυνάμωση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων εξωστρέφειας των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων εγκαινίασε ο ΣΕΒ. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η εδραίωση βιώσιμης εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. 

Οι κύριοι άξονες της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ για την Εξωστρέφεια είναι οι ακόλουθοι:
• Η παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στα στελέχη των επιχειρήσεων από έμπειρους εκπαιδευτές, συμβούλους και εμπειρογνώμονες εξαγωγών, για την προετοιμασία και ανάπτυξη εξωστρεφούς δραστηριότητας. Ενδεικτικά, η υποστήριξη αφορά στο σχεδιασμό των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τις εξαγωγές, στην προετοιμασία του σχεδίου εξαγωγικής δράσης, στην παρακολούθηση σε όλα τα στάδια εκπόνησης του σχεδίου, κτλ.
• Η επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας και εξαγωγικών διαδικασιών. Ενδεικτικά, η επιμόρφωση επικεντρώνεται σε θέματα όπως, η διαδικασία ανάπτυξης εξωστρεφούς στρατηγικής, η έρευνα ξένων αγορών, οι προδιαγραφές και η σήμανση προϊόντων, η αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό, η διασφάλιση των πληρωμών, οι εξαγωγικές διαδικασίες, τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, κτλ.
• Η δικτύωση των στελεχών επιχειρήσεων με φορείς, εμπειρογνώμονες και συμβούλους, με στόχο τη διάχυση επιτυχημένων μεθόδων και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων στις εξαγωγές.

Στην πρωτοβουλία με μήνυμα «Νέες Δεξιότητες: Σύγχρονες Επιχειρήσεις», θα ενταχθούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης (Aξονας 7), καθώς και στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής (Aξονας 8). Ο ΣΕΒ υλοποιεί την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με το ΣΕΒΕ.

Η πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο, πρωτοποριακό πρόγραμμα για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας, το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: 
- την Εξωστρέφεια,
- την Καινοτομία και 
- τη Νέα Επιχειρηματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου